По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)  
Автор:  Əhmədov Teymur (tərtibçi)
Тема: İctimai və humanitar elmlər/İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Издательство: Bakı,Nurlar
Количество сраниц: 160
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2004
Информация: Kitabda Azərbaycan Respublikası regionlarının 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı haqqında məlumat verilmişdir.
Количество обращений: 13