По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə.Tibb elmləri

 
 
Название книги: Fövqəladə hallarda mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili  
Автор:  Məmmədov Adil
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Tətbiqi tibb sahələr
Издательство: Bakı,Təknur
Количество сраниц: 144
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2011
Информация: Kitabda mülki müdafiə tibb xidməti, zədələnmələr-travmatalogiya, fövqəladə hadisələr, yoluxucu xəstəliklər haqqında məlumat verilmişdir.
Количество обращений: 15