По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

Səhiyyə.Tibb elmləri

 
 
Название книги: Tibnamə  
Автор:  İsfəhani (Ordubadi) Hatif
Тема: Səhiyyə. Tibb elmləri/Tətbiqi tibb sahələr
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 240
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2015
Информация: Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən toplanmış əlyazma nümunələrindən biri olan Hatif İsfahaninin "Tibnamə" əsərinin tərcümə və şəhrinə geniş yer verilmişdir. Həmçinin müəllifin həyatından, yaradıcılığından və bir çox xəstəliklərin xalq təbabətində olan müalicəsindən bəhs edilmişdir.
Количество обращений: 13