По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Babək rayonu-30  
Автор:  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Тема: İctimai və humanitar elmlər/İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Издательство: Naxçıvan,Qızıl dağ
Количество сраниц: 218
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2008
Информация: Kitaba "Babək rayonunun təşkil olunmasının 30 illiyi haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı, rayonun tarixi, təbii- iqlim şəraiti, əhalisi, sənayesi, kənd təsərrüfatı və s. haqqında statistik məlumatlar daxil edilmişdir.
Количество обращений:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur