По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Naxçıvan duzdağı  
Автор:  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
Тема: İctimai və humanitar elmlər/Tarix. Tarix elmləri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 224
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2019
Информация: Kitaba Naxçıvan Duzdağının tarixi, geologiyası və tədqiqi, Duzdağ duzunun tərkibi və tətbiq sahələri, turizm potensialı haqqında, həmçinin də Duzdağın bədii ədəbiyyatda və folklorda təcəssüm edilməsi haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Количество обращений:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur