По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: "Statistika" fənnindən tədris-metodiki vəsait  
Автор:  Bağırov Mehdi
Тема: İctimai və humanitar elmlər/İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Издательство: Naxçıvan,Əcəmi
Количество сраниц: 128
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2014
Информация: Tədris metodiki vəsait statistika fənni üzrə dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin materialları əsasında hazırlanmışdır. Vəsaitdə statistikanın nəzəri əsasları üzrə bütün bölmələrə diqqət yetirilmiş, təriflər, məzmun və istifadə üzrə izahatlar verilir, tanınmış alim-statistiklər haqqında bəhs olunur.
Количество обращений: 12