По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Aqrar sahənin inkişafı və marketinq prinsiplərindən istifadə  
Автор:  Bağırov Mehdi
Тема: İctimai və humanitar elmlər/İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Издательство: Naxçıvan,Qeyrət
Количество сраниц: 102
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2014
Информация: Monoqrafiyada ölkənin iqtisadi təkamülünün müasir mərhələsində aqrar sahənin inkişafına nəzər yetirilir, kənd təsərrüfatındakı mümkün istehsal və satış proseslərinin həyata keçirilməsində marketinq prinsiplərindən istifadə haqqında geniş bəhs olunur.
Количество обращений: 12