По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Название книги: Aqrar sahədə resurs potensialı, onun istehsal və satış sisteminin formalaşmasında rolu  
Автор:  Bağırov Mehdi
Тема: İctimai və humanitar elmlər/İqtisadiyyat. İqtisadiyyat elmləri
Издательство: Naxçıvan,Qeyrət
Количество сраниц: 130
Язык: Azərbaycan dili
Год издания: 2014
Информация: Kitabda əsas tədqiqat istiqaməti haqqında daha aydın təsəvvür yaratmaq məqsədilə resurs potensialı özünün əsas növləri üzrə fərdi qaydada öyrənilmiş, həmçinin müstəqillik dövründə bu potensialın yaranmasında, onun kəmiyyət və keyfiyyət baxımından artırılmasında köklü addımların atıldığı Heydər Əliyev dövründən bəhs olunmuşdur.
Количество обращений: 12