По указу Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 17 февраля 2011 года был создан Центр Нахчывановедения Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
     

    Культура. Наука. Образование


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Əmrullayev Emin (buraxılışa məsul) : "Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları
Kitabda 16 dekabr 2016-cı ildə Naxçıvan şəhərində "Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar" mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi konfransın materialları toplanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  : "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları
Kitabda tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, müasir təhsil konsepsiyaları, məktəbəqədər pedaqoji kadrların hazırlanması və.s mövzulardan ibarət Beynəlxalq elmi konfransa aid materiallar vardır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  : "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları
Kitabda tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransa aid materiallar vardır.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (13 aprel 2016)
Kitabda 13 aprel 2016-cı ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (19 aprel 2017)
Kitabda 19 aprel 2017-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2015)
Kitabda 24 aprel 2015-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu  : "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2018)
Kitabda 24 aprel 2018-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Zamanov Kamil(tərtib edən) : 120 yaşlı məktəb
Kitabda əsası 1885-ci il sentyabr ayının 20-də qoyulan Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta məktəbinin şərəfli inkişaf yolundan bəhs edilir.
Hüseynzadə Rüfət, Allahverdiyeva Lalə : Ailə pedaqogikası
Dərslikdə ailə pedaqogikasını əhatə edən faydalı fikir və ideyalar, nəzəri biliklər üzə çıxarılmış, bu biliklərdən ailədə tərbiyə işində istifadə imkanları təhlil edilmişdir.
Camalov Kamal, Allahverdiyeva Lalə : Ailədə tərbiyə üsullarının tətbiqi zamanı etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları
Metodik vəsaitdə xalqın tərbiyə sahəsində tarix boyu irəli sürdüyü fikir və ideyalar, adət və ənənələr, etnoqrafik və tarixi sənədlər, xüsusilə folklor materialları təhlilə cəlb olunur.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8