By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: "Şərq qapısı" qəzeti və Naxçıvanda ədəbi mühit  
Author:  Seyid Surə
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 208
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2010
Information: Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Naxçıvanda mətbuatın yaranması tarixi və inkişaf yolu araşdırılır, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində "Şərq qapısı" qəzetinin rolu məsələsi aydınlaşdırılır, Naxçıvanda tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elminin formalaşması və inkişafında "Şərq qapısı" qəzetinin rolundan geniş bəhs edilir. Kitabda eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tərkib hissəsi olan Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin keçdiyi tarixi inkişaf yolu ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə araşdırılır. Naxçıvan ədəbi mühitinin sovet dövrü və müstəqillik illərindəki inkişaf yolu ümumiləşdirilir, geniş təhlillər aparılır, müstəqillik illərində "Şərq qapısı" qəzeti və Naxçıvan ədəbi mühitinin qarşılıqlı inkişaf istiqamətləri nəzərdən keçirilir.
Number of readings: