By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Molla Nəsrəddin  III cild
Author:  Həbibbəyli İsa (redaktor), Kərimli Teymur (redaktor)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Publishing: Bakı,"Şərq-Qərb"
Page count: 652
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2017
Information: Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan "Molla Nəsrəddin" jurnalının çapı 10 cilddə nəzərdə tutulmuşdur. Bu cildə 1909-cu ilin 52, 1910-cu ildən isə 19 nömrə - cəmi 71 nömrə salınmışdır. Bu illərdə də jurnalın felyeton və satiralarında, siyasi karikaturalarında Azərbaycan cəmiyyətinin, İslam aləminin, güc kultuna tapınan dünyanın ağrılı, həlli vacib ictimai-siyasi-mədəni problemləri, eləcə də müxtəlif şəhər və bölgələrdən daxil olan xəbərlər öz əksini tapmışdır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur