By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Molla Nəsrəddin  I cild
Author:  Həbibbəyli İsa (redaktor), Kərimli Teymur (redaktor)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Publishing: Bakı,"Şərq-Qərb"
Page count: 660
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2017
Information: Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan "Molla Nəsrəddin" jurnalının çapı 10 cilddə nəzərdə tutulmuşdur. Birinci cildinə 1906-cı ilin bütün sayları və 1907-ci ilin ilk 40 sayı daxil edilmişdir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur