By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Təbiət elmləri

 
 
Book name: Azərbaycan Respublikası. Ekoloji atlas  
Author:  Məmmədov Q.Ş. (tərtib edən)
Theme: Təbiət elmləri /Biologiya elmləri
Publishing: Bakı,Bakı Kartoqrafiya Fabriki
Page count: 156
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2009
Information: Atlasda dünyanın və Azərbaycanın təbii mühitini səciyyələndirən xəritələr verilib. Bu xəritələr əhalinin sağlam həyat tərzini və yaşamağa qabil təbii prosesləri, bütövlükdə proseslərin ekoloji parametrlərini əks etdirir.
Number of readings: