By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu  
Author:  Eylazov Fəxrəddin (tərtibçi)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Tusi
Page count: 128
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2014
Information: Kitabda Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi qədim kitab və əlyazma nümunələrinin kataloqu öz əksini tapmışdır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur