By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti  
Author:  İbrahimov Səbuhi
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 248
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2019
Information: Kitabda Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti abidələrinin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri geniş səciyyələndirilmişdir. Burada ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə yaranıb formalaşmış saray, məscid, mədrəsə, məktəb və s. kitabxanaların, eyni zamanda görkəmli şəxsiyyətlərin şəxsi kitabxanalarının fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilmişdir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur