By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Mənim qəzetli dünyam  
Author:  Məmmədov Məmməd
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Publishing: Bakı,Nurlan
Page count: 382
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2006
Information: Bu kitabda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Əməkdar jurnalist Məmməd Məmmədovun son illər dövri mətbuatda dərc olunmuş publisistik yazıları, oçerkləri və məqalələri toplanmışdır.
Number of readings: