By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu  
Author:  Xəlilov Fərman (tərtib edən)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Tusi
Page count: 120
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2018
Information: Kataloqda AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda mühafizə edilən farsdilli 48 əlyazma və 134 əski çap kitabının qısa təsviri verilmişdir. Elmin müxtəlif sahələrinə aid olan bu kitabların əksəriyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən toplanmışdır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur