By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanası  
Author:  Məmmədov Ə. (layihəni hazırlayan)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Publishing: Bakı,Çaşıoğlu
Page count: 88
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2013
Information: Kitabda Prezident kitabxanasının keçdiyi tarixi yolun icmalı yer almış, kitabxananın strukturu, şöbələri haqqında geniş məlumat verilmişdir. Həmçinin yeni texnologiyanın kitabxanada tətbiqindən bəhs edilmiş, başqa ölkələrin kitabxanaları ilə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulmuşdur.
Number of readings: