By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Təbiət elmləri

 
 
Book name: Araz su anbarının hidrofaunası  
Author:  Talıbov Tariyel
Theme: Təbiət elmləri /Biologiya elmləri
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 352
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2017
Information: Kitabda eyni adlı çayın yatağı üzərində yaradılmış Araz su anbarının morfometrik, hidroloji, hidrokimyəvi və hidrobioloji xüsusiyyətləri ilə birgə onun zooplanktonu, makrozoobentosu və ixtiofaunasının çoxillik biosenoloji tədqiqinin nəticələri öz əksini tapmışdır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur