By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Səhiyyə.Tibb elmləri

 
 
Book name: Toxumaların müxtəlif yad cisimlərinin diaqnostika və çıxarılma üsullarına müqayisəli yanaşma  
Author:  Məmmədov Adil
Theme: Səhiyyə. Tibb elmləri/Klinik tibb
Publishing: Bakı,ADPU
Page count: 217
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2017
Information: Monoqrafiya təbabətin əzəli və əbədi problemi olan “Yad cisimlər” mövzusuna həsr edilmişdir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur