By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: "Kitabi-Dədə Qorqud" ensiklopediyası  II cild
Author:  Ələkbərli Oqtay (layihənin rəhbəri)
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Publishing: Bakı,Yeni Nəşrlər Evi
Page count: 568
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2000
Information: Ensiklopediyanın bu cildi bilavasitə ensiklopedik səciyyəli məqalə və məlumatları əhatə edir. Burada verilən bir sıra məqalələr elmi-tədqiqat xarakteri daşıyaraq qorqudşünaslıq tarixində ilk dəfə çap olunur. Cilddə həmçinin "Kitabi-Dədə Qorqud"un tədqiqi ilə məşğul olan alimlər haqqında qısa bioqrafik xarakterli məlumatlar verilmiş, onların sırf dastanla bağlı araşdırmaları nəzərə çatdırılmışdır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur