By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: "Kitabi-Dədə Qorqud" ensiklopediyası  I cild
Author:  Ələkbərli Oqtay (layihənin rəhbəri)
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Publishing: Bakı,Yeni Nəşrlər Evi
Page count: 624
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2000
Information: Ensiklopediyanın bu cildinə abidənin daha qədim və mükəmməl sayılan Drezden nüsxəsi əsasında latın qrafikası ilə hazırlanmış mətni daxil edilmişdir. Cilddə mətnin tərtib prinsipləri, dastanın lüğət tərkibi, semantik xüsusiyyətləri, orfoqrafiya sistemi haqqında məqalələrin verilməsi mətnin daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur