By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: Azərbaycan dastanları  V cild
Author:  Axundov Əhliman (tərtib edən)
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Publishing: Bakı,Lider nəşriyyat
Page count: 344
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2005
Information: "Azərbaycan dastanları"nın bu cildində müasir dastanlardan şair Nəbi Kəlbəcərlinin "Dilsuz və Xəzangül"ü, Aşıq Əli Köçəsgərlinin "Şahzadə Bəhrəm"i ilə "Fərhad və Şirin"i ilə yanaşı, kökünü əsasən xalq dastanlarından alan, təkmilləşmə xüsusiyyətlərini yaşadıb-qoruyan "Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal", "Aşıq Alı" kimi dastan nümunələri daxil edilmişdir.
Number of readings: