By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Book name: Azərbaycan gəncləri 2007  
Author:  Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
Theme: İctimai və humanitar elmlər/Siyasət. Siyasi elmlər
Publishing: Bakı,Səda
Page count: 252
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2007
Information: Kitabda Azərbaycanın milli bayramları, Azərbaycan Respublikası üzrə 18-34 yaşda olan əhalinin yerləşməsi, sağlamlığın qorunması və s. kimi məsələlərin həlli barədə məlumat verilmişdir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur