By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: "Azərbaycan" 90  
Author:  Sadıqov Bəxtiyar (buraxılışa məsul)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri
Publishing: Bakı,Oskar
Page count: 278
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2008
Information: Kitabda "Azərbaycan" qəzetinin 90 illik yubileyi haqqında foto-xatirələr verilmişdir.
Number of readings: