By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Təbiət elmləri

 
 
Book name: Görkəmli alim və ictimai xadim, akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Akademik Həsən Əliyev və Azərbaycanda ekologiya elmi" mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri  
Author:  Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Theme: Təbiət elmləri /Biologiya elmləri
Publishing: Bakı,Çaşıoğlu
Page count: 376
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2007
Information: Kitabda akademik H.Əliyevin zoologiya elminin inkişafında rolu, botanikanın inkişafındakı xidmətləri, Azərbaycanda ekologiyanın inkişaf tarixi, torpaqşünaslığın inkişafında rolu, Naxçıvanın təbiətinin tədqiqində ideyaları,ətraf mühitin qorunması və.s haqqında məlumat verilmişdir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur