By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Təbiət elmləri

 
 
Book name: Çay sularında üzvi çirklənmənin bioloji analizinin sadə üsulları  
Author:  Bayramov Akif, Məhərrəmov Mahir, Əliyev Adil
Theme: Təbiət elmləri /Biologiya elmləri
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 88
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2015
Information: Kitabda 5 monitorinq üsulu ilə içməli suyun başlıca mənbəyini təşkil edən çaylarda üzvi çirklənmənin dərəcəsini sərbəst qiymətləndirmək, su, hidrosfer, onların Yer planetində və insan həyatındakı əvəzedilməz rolu, çaylarda formalaşan dib faunası, onun zəngin növmüxtəlifliyi və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Number of readings: 1