By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: 120 yaşlı məktəb  
Author:  Zamanov Kamil(tərtib edən)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Xalq maarifi. Pedoqoji elmlər
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 32
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2006
Information: Kitabda əsası 1885-ci il sentyabr ayının 20-də qoyulan Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta məktəbinin şərəfli inkişaf yolundan bəhs edilir.
Number of readings: 4