By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Book name: "Kitabi-Dədə Qorqud": arxaik ritual semantikası  
Author:  Kamal Rüstəm
Theme: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Publishing: Bakı,Elm
Page count: 72
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 1999
Information: Kitabda "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının arxaik ritual semantikası təhlil olunur.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur