By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: "Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları  
Author:  Əmrullayev Emin (buraxılışa məsul)
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Xalq maarifi. Pedoqoji elmlər
Publishing: Bakı,ARTPİ-nin Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi
Page count: 330
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2016
Information: Kitabda 16 dekabr 2016-cı ildə Naxçıvan şəhərində "Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar" mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi konfransın materialları toplanmışdır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur