By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanası  
Author:  Behbudova Aypara
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Publishing: NDU,Qeyrət
Page count: 76
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2008
Information: Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasının yaradılmasınınn 40 illiyinə həsr olunmuş kitabçada kitabxananın yarandığı dövrdən indiyə qədərki fəaliyyəti, onun fondları, oxucu tərkibi, həmçinin kitabxanın beynəlxalq əlaqələri haqda müfəssəl məlumat verilir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur