By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi kitabxanaların tarixi və inkişafı  
Author:  Behbudova Aypara
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Publishing: Naxçıvan,Əcəmi
Page count: 96
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2015
Information: Dərs vəsaitində Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən elmi kitabxanaların tarixi və inkişafından, fondların təşkilindən, beynəlxalq əlaqələrindən, informasiya texnalogiyalarının tətbiqindən, oxuculara göstərilən müasir xidmət vasitələrindən və kitabxanalarа dövlət qayğısından bəhs olunur.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur