By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları  
Author:  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Xalq maarifi. Pedoqoji elmlər
Publishing: Bakı,Mütərcim
Page count: 276
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2014
Information: Kitabda tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, müasir təhsil konsepsiyaları, məktəbəqədər pedaqoji kadrların hazırlanması və.s mövzulardan ibarət Beynəlxalq elmi konfransa aid materiallar vardır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur