By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2015)  
Author:  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Xalq maarifi. Pedoqoji elmlər
Publishing: Naxçıvan,Məktəb
Page count: 142
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2015
Information: Kitabda 24 aprel 2015-ci ildə Naxçıvanda "Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər" mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları toplanmışdır.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur