By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Ailədə tərbiyə üsullarının tətbiqi zamanı etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları  
Author:  Camalov Kamal, Allahverdiyeva Lalə
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Xalq maarifi. Pedoqoji elmlər
Publishing: Bakı,Elm və təhsil
Page count: 144
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2014
Information: Metodik vəsaitdə xalqın tərbiyə sahəsində tarix boyu irəli sürdüyü fikir və ideyalar, adət və ənənələr, etnoqrafik və tarixi sənədlər, xüsusilə folklor materialları təhlilə cəlb olunur.
Number of readings: