By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Book name: Ailə pedaqogikası  
Author:  Hüseynzadə Rüfət, Allahverdiyeva Lalə
Theme: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Xalq maarifi. Pedoqoji elmlər
Publishing: Bakı,ADPU-nun mətbəsi
Page count: 340
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2015
Information: Dərslikdə ailə pedaqogikasını əhatə edən faydalı fikir və ideyalar, nəzəri biliklər üzə çıxarılmış, bu biliklərdən ailədə tərbiyə işində istifadə imkanları təhlil edilmişdir.
Number of readings:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur