By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Book name: Genetikadan praktium  
Author:  Abbasov Suliddin, Ruşanov Asəf
Theme: Kənd və meşə təsərrüfatı/Baytarlıq
Publishing: Gəncə,Əsgəroğlu
Page count: 154
Language: Azərbaycan dili
Publishing year: 2010
Information: Dərslikdə Genetikanın əsası olan irsiyyət və dəyişkənlikləri təcrübə məşğələsində biometrik təhlillər ilə cox geniş şəkildə əks olunmuşdur.
Number of readings: