By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Texnika. Texniki elmlər


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Həbibbəyli İsa : Duzdağ mozaikası
Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəi olan Naxçıvan diyarındakı qədim duz mədənlərində aşkar olunmuş tapıntılardan, aşkar olunan arxeoloji materiallardan, Naxçıvanın duz yataqlarından bəhs edilmiş, həmçinin duz mədənlərinə aid məqalələr və şeirlər toplanmışdır.
Qasımov Dilsuz : Kəhriz sisdemlərinin sosial-iqtisadi səmərəliliyi
Dərs vəsaiti müəllifin 2010-cu ildə müştərək çap edilmiş "Kəhriz sisdemləri" kitabı əsasında "iqtisadiyyat" fakültəsinin tələbələri üçün, tərtib edilmiş proqrama əlavələr edilməklə yenidən işlənilmişdir. Vəsaitdə kəhrizlərin inkişaf tarixi, coğrafi yayılması və kəhriz suvarma sisdemlərinin ekomeliorativ dəyərləndirilməsi kimi mövzulardan bəhs olunur.
Rzayev Bayram : Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral sərvətləri və onların istifadə perspektivləri
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının filiz, polimetallik filiz, qeyri-filiz yataqları və təzahürləri, eləcə də mineral suları haqqında məlumat verilir.