By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Texnika. Texniki elmlər


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hümbətov Əlövsət : Azərbaycan rabitəsi müstəqillik dövründə 1991-2001
Kitabda milli rabitənin əsas inkişaf istiqamətləri, texniki və iqtisadi göstəriciləri, debitor və kreditor borcları, dövlət büdcəsinə ödəmələr, investisiya qoyuluşları, ölkəmizdə milli radio və televiziya yayımının əhatə dairəsi, Azərbaycan markaları, rabitə obyektlərinin açılışlarında möhtərəm prezidentimizin çıxışları, Naxçıvan Muxtar Reapublikasının telekommunikasiya sisteminin tamamilə yenidən qurulması haqqında məlumatlar verilir.
Zeynalov Cavanşir : İnformatika
Kitabda İnformatikanın əsas anlayışları, EHM - lərin yaranma tarixi və inkişaf mərhələləri, fərdi kompyuterlərin arxitekturası və struktur sxemi, alqoritmləşdirmə, kompyuterlərin proqram təminatı, əməliyyat sistemləri, verilənlər bazası, kompyuter və internet şəbəkələri haqqında yazılmaqla, onların hər birinə uyğun testlər hazırlanmışdır.
Zeynalov Cavanşir, Qasımova Kamilə : Kompüterlərin arxitekturası
Bu dərslikdə informatikanın və kompyuter texnologiyalarının əsas anlayışları, yaranma tarixləri, fərdi kompyuterlərin arxitekturası, kompyuter və internet şəbəkələri və s. şərh olunmuşdur.
Məmmədov Tofiq : Təhsildə informasiya və komunikasiya texnologiyaları, nəzəri əsasları və praktik işlər
Kitab təhsildə informasiya və komunikasiya texnologiyaları, nəzəri əsasları və praktik işlər mövzusuna həsr edilmişdir.