By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Həsənli Oruc : Məktəb psixoloqunun stolüstü kitabı
Kitabda təhsil müəsisələrində psixoloji xidmətin təşkilindən bəhs edilir.
Həsənli Oruc : Təhsilə müasir psixoloji yanaşmalar
Kitabda şəxsiyyətin formalaşdırılması məsələləri, uşaqlarda təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə müasir yanaşmalar, ağılın psixoloji əsasları, təfəkküryönümlü kurikulumların tətbiqi yolları, uşaqlarda fərdi psixoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi və s. mövzular əhatə olunmuşdur.