By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azərbaycan Respublikası  : Azərbaycan-Tolerantlıq məkanı
Kitab Azərbaycan dövlətinin din siyasəti, tarixi köklərə malik olan çoxkonfesiyalılığın qorunması üçün əlverişli şəraitin və dini icmalar arasında dialoqun yaradılmasına, ictimai problemlərin birgə həllinə yönəldilmişdir.
Bünyadov Ziya : Dinlər, təriqətlər, məzhəblər
Bu ensiklopedik soraq kitabı akademik Ziya Bünyadovun son elmi əsərlərindəndir. Görkəmli şərqşünas alim və ictimai xadim Ziya Bünyadovun bu əsərində ilk dəfə olaraq dinlər, təriqətlər, məzhəblər, tarixi din xadimləri və s. haqqında çox qiymətli məlumatlar verilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : İslamda müdrik kəlamlar
Kitabda islamda elm və təhsil, ana və ataya hörmət, ədəb qaydaları, dostluq, tərbiyə, əxlaq, ailə münasibətləri və s. haqqında müdrik kəlamlar verilmişdir.
Bağırov Feyruz : Nuh yurduna ziyarət
"Nuh yurdu" adlanan qədim Naxçıvan diyarının tarixi keçmişindən günümüzədək xəbər verən mənəvi inanc yerləri- pirlər və ziyarətgahlar o cümlədən də tarixi arxeoloji abidələrdən bəhs edən vəsait geniş oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.