By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Təbiət elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu  : Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı
Təqdim edilən kitab Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkının oroqrafiyası, geoloji quruluşu, geomorfologiyası, təbiət abidələri, təbii iqlim şəraiti, landşaftı, hidrologiyası, rekreasiya potensialı, nadir bitki və onurğalı heyvan növlərinin coğrafi yayılması, biologiyası, fitosenologiyası, qorunmanın məhdudlaşdırıcı faktorları və zəruri mühafizə tədbirlərini əhatə edir.
Talıbov Tariyel : Araz su anbarının hidrofaunası
Kitabda eyni adlı çayın yatağı üzərində yaradılmış Araz su anbarının morfometrik, hidroloji, hidrokimyəvi və hidrobioloji xüsusiyyətləri ilə birgə onun zooplanktonu, makrozoobentosu və ixtiofaunasının çoxillik biosenoloji tədqiqinin nəticələri öz əksini tapmışdır.
Talıbov Tariyel : Asiya muflonu və bezoar keçisinin Azərbaycanda qorunma strategiyası
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yaşayan Asiya muflonu və bezoar keçisinin qorunma strategiyasından söhbət açılır.
Məmmədov Q.Ş. (tərtib edən) : Azərbaycan Respublikası. Ekoloji atlas
Atlasda dünyanın və Azərbaycanın təbii mühitini səciyyələndirən xəritələr verilib. Bu xəritələr əhalinin sağlam həyat tərzini və yaşamağa qabil təbii prosesləri, bütövlükdə proseslərin ekoloji parametrlərini əks etdirir.
Məmmədov Q.Ş. (tərtib edən) : Azərbaycan Respublikası. Ekoloji atlas
Atlasda dünyanın və Azərbaycanın təbii mühitini səciyyələndirən xəritələr verilib. Bu xəritələr əhalinin sağlam həyat tərzini və yaşamağa qabil olan təbii prosesləri, bütövlükdə proseslərin ekoloji parametrlərini əks etdirir.
Sultanov Elçin : Azərbaycanın Mühüm Ornitoloji Əraziləri
Kitabda Azərbaycanın Mühüm Ornitoloji Əraziləri, MOƏ-nin təsviri, coğrafi analizi, kriteriya və kateqoriyaları, Azərbaycanın dünya üzrə təhlükədə olan, endemik və biom-məhdud quş növləri və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Sultanov Elçin : Azərbaycanın Mühüm Ornitoloji Əraziləri
Kitabda Azərbaycanın Mühüm Ornitoloji Əraziləri, MOƏ-nin təsviri, coğrafi analizi, kriteriya və kateqoriyaları, Azərbaycanın dünya üzrə təhlükədə olan, endemik və biom-məhdud quş növləri və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Bayramov Akif, Məhərrəmov Mahir, Əliyev Adil : Çay sularında üzvi çirklənmənin bioloji analizinin sadə üsulları
Kitabda 5 monitorinq üsulu ilə içməli suyun başlıca mənbəyini təşkil edən çaylarda üzvi çirklənmənin dərəcəsini sərbəst qiymətləndirmək, su, hidrosfer, onların Yer planetində və insan həyatındakı əvəzedilməz rolu, çaylarda formalaşan dib faunası, onun zəngin növmüxtəlifliyi və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi  : Görkəmli alim və ictimai xadim, akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Akademik Həsən Əliyev və Azərbaycanda ekologiya elmi" mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri
Kitabda akademik H.Əliyevin zoologiya elminin inkişafında rolu, botanikanın inkişafındakı xidmətləri, Azərbaycanda ekologiyanın inkişaf tarixi, torpaqşünaslığın inkişafında rolu, Naxçıvanın təbiətinin tədqiqində ideyaları,ətraf mühitin qorunması və.s haqqında məlumat verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Hər kim yüz il yaşamasa...
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd, qəsəbə və şəhərlərində yaşayan yaşı 100-ü keçmiş ağbirçək və ağsaqqallar haqqında məlumat verilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5