By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Mədəniyyət. Elm. Maarif


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azərbaycan Respublikası  : Azərbaycan 2013-2003.Əsrə bərabər illər(İnsan amili)
Kitabda 2003-2013-cü illərdə Prezident İlham Əliyevin bir çox yerlərdə Gənclər Mərkəzlərinin açılışında, 2015-ci il Bakıda keçiriləcək birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında, Mingəçevirdə Gənclər Evinin açılışında, Bakının Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində Sağlamlıq Mərkəzinin təməlqoyma və s. mərasimlərdə iştirak etməsindən bəhs edilmiş və həmin yerlərdə etdiyi nitqlər verilmişdir.
Məmmədov Qərib : Azərbaycan: ekoturizm potensialı
Kitab Azərbaycanın ekoturizm potensialına, onun təbiəti, təbii sərvətləri və mədəni irsinə həsr edilmişdir. Məlumatlar iqtisadi-coğrafi rayonlar və inzibati vahidlər əsasında, onların fiziki xəritələri də daxil olmaqla verilmişdir. Təbii sərvətlər relyef, geoloji quruluş, səth suları, iqlim, torpaq örtüyü, bioloji müxtəliflik, tarixi-etnoqrafik və s. mövzular üzrə qruplaşdırılmışdır. Təbiət abidələri bioloji, geoloji və paleontoloji təsnifat əsasında verilmişdir. Bir sıra unikal təbiət abidələri, nadir-nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növləri haqqındakı məlumatlar, onların fotoşəkilləri ilk dəfə olaraq təqdim edilir. Kitab iki cilddən ibarətdir. Bu cild Abşeron, Dağlıq Şirvan, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala və Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi bölgələrini əhatə edir.
Məmmədov Qərib : Azərbaycan: ekoturizm potensialı
Kitab Azərbaycanın ekoturizm potensialına, onun təbiəti, təbii sərvətləri və mədəni irsinə həsr edilmişdir. Məlumatlar iqtisadi-coğrafi rayonlar və inzibati vahidlər əsasında, onların fiziki xəritələri də daxil olmaqla verilmişdir. Təbii sərvətlər relyef, geoloji quruluş, səth suları, iqlim, torpaq örtüyü, bioloji müxtəliflik, tarixi-etnoqrafik və s. mövzular üzrə qruplaşdırılmışdır. Təbiət abidələri bioloji, geoloji və paleontoloji təsnifat əsasında verilmişdir. Bir sıra unikal təbiət abidələri, nadir-nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növləri haqqındakı məlumatlar, onların fotoşəkilləri ilk dəfə olaraq təqdim edilir. Kitab iki cilddən ibarətdir. Bu cild Kür-Araz, Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər-Laçın, Gəncə-Qazax, Naxçıvan iqtisadi-coğrafi bölgələrini əhatə edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi  : Turist bələdçi kitabçası
Kitabçada Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı haqqında məlumat verilmişdir.