By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Mədəniyyət. Elm. Maarif


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quliyev Rüfət : Akademik Həsən Abdullayev (Azərbaycanda yarımkeçiricilər fizikası məktəbinin banisi. Böyük elmin sükanı arxasında. Xatirələrdə yaşayan ömür)
Akademik Həsən Əliyev müasir Azərbaycan elminin tarixində iki böyük məktəbin: yüksək texnologiyaların əsası olan yarımkeçiricilər fizikası və elmi təşkilatçılıq məktəblərinin yaradıcısıdır.
Xəlilov Fərman : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu
Kitabda AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunun 15 illik fəaliyyəti işıqlandırılmış, fond əməkdaşları haqqında məlumatlar verilmişdir. Fondun fəaliyyəti haqqında oxucularda dolğun təsəvvür yaratmaq üçün kitabın sonuna fotoşəkillər də əlavə edilmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2008-ci ilə aid elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Hesabatda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 2008-ci ildəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2012-ci il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Hesabatda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 2012-ci ildəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2013-cü il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Hesabatda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 2013-cü ildəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2014-cü il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Hesabatda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 2014-cü ildəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2015-ci il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Hesabatda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 2015-ci ildəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2018-ci ilə aid elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Hesabatda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 2018-ci ildəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2019-cu ilə aid elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Hesabatda AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyətinin 2019-cu ildəki elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2006-cı ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat
Kitabda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, ali məktəblərdə və sahə elmi müəssisələrində 2006-cı ildə aparılmış fundamental və tətbiqi tədqiqatların mühüm nəticələri, Azərbaycan MEA-nın fəaliyyətinin digər göstəriciləri öz əksini tapmışdır.
1 - 2