By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Məmmədov Adil : Fövqəladə hallarda mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili
Kitabda mülki müdafiə tibb xidməti, zədələnmələr-travmatalogiya, fövqəladə hadisələr, yoluxucu xəstəliklər haqqında məlumat verilmişdir.
İsfəhani (Ordubadi) Hatif : Tibnamə
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən toplanmış əlyazma nümunələrindən biri olan Hatif İsfahaninin "Tibnamə" əsərinin tərcümə və şəhrinə geniş yer verilmişdir. Həmçinin müəllifin həyatından, yaradıcılığından və bir çox xəstəliklərin xalq təbabətində olan müalicəsindən bəhs edilmişdir.