By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mustafayeva İlhamə, Seyidbəyli Mehri, Çələbi Xəyalə : Anatomiya, Fiziologiya və Patalogiyanın əsasları
Kitab tibb kolleclərinin tədris proqramına uyğun metodik göstərişlər əsasında tərtib olunmuşdur. Kitabda insan orqanizmin quruluşu, ayrı-ayrı orqanların funksiyası və patalogiyası zamanı orqanlarda və tam orqanizmdə baş verən dəyişikliklər, həmçinin maddələrin mübadilə pozğunluqlarında törənən patoloji təzahürlər haqqında məlumatlar verilmişdir.
Mahmudova Ülkər, İsmayılova Zəminə : Farmakologiya
Dərslikdə müxtəlif dərman formaları və onlara aid reseptlərin yazılma qaydaları, tibbi təcrübədə geniş istifadə olunan dərman preparatlarını farmakodinamik və farmakoterapevtik xassələri haqqında məlumat verilir.
Talıbov Tariyel (elmi redaktor və məsləhətçi) : Farmakoqnoziya botanikanın əsasları ilə
Dərslikdə dərman bitkilərinin adları Azərbaycan və latın dillərində verilməklə, onların botaniki təsviri,yayılması,ekologiyası,biokimyəvi və farmakoloji tərkibi,tətbiqi və istifadə üsulları haqqında ətraflı izahatlar öz əksini tapmışdır.Həmçinin onların digital şəkilləri verilmiş, müvafiq xəstəliklərdə istifadə üçün konkret reseptlər tövsiyyə olunmuşdur.Farmakoloji terminlər,floramızda geniş yayılan xalq və elmi təbabətdə daha çox istifadə olunan dərman bitkiləri haqqında məlumatlar da kitabda ətraflı şərh olunmuşdur.
Cabbarov Süleyman : Müxtəlif etiologiyalı zəhərlənmələr
Bu kitabda zəhərənmələrin bütün növləri, onları törədən səbəblər, fəsadları, müalicə prinsipləri, profilaktikası və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Rəhimov Rəhim (tərtib edən) : Sağlam uşaqlarla sağlam gələcəyə
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası Əziz Əliyev adına Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının 2018-ci ildə keçirdiyi seminarların xülasəsi verilmişdir.
Cabbarov Süleyman : Virus hepatitlərinin dioqnostik kriteryaları və müalicəsi
Kitabda müxtəlif viruslara yoluxma nəticəsində əmələ gələn qaraciyər xəstəlikləri, virusun genotipləri, hepatitlərin yoluxma yolları və s. haqqında məlumat verilmişdir.