By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

İbrahimov Malikəjdər, Əliyeva Gültəkin, Əliyev Malik : Sağlam qidalanmaya gigiyenik tələblər
Dərslikdə əhalinin sağlamlığının formalaşmasında qidalanmanın rolu, qidalanmanın energetik adekvatlığı, mikroelementlərə təlabat normaları və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Məmmədov Adil : Yaş anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
Kitabda müxtəlif, xüsusilə uşaq yaşları orqanizminin anatomiya və fiziologiyasına aid müasir biliklər, hər bir üzv və sistemin normal fəaliyyətinə təsir edən şərtlər, gigiyenik tələblər barədə məlumatlar verilmişdir.