By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Kənd və meşə təsərrüfatı


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abbasov Suliddin, Ruşanov Asəf : Genetikadan praktium
Dərslikdə Genetikanın əsası olan irsiyyət və dəyişkənlikləri təcrübə məşğələsində biometrik təhlillər ilə cox geniş şəkildə əks olunmuşdur.