By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Texnika. Texniki elmlər


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rzayev Bayram : Dəri texnologiyası
Müəllif kitabda dəri aşılama proseslərinin mahiyyəti və onların praktiki yerinə yetirilməsi üsulları ilə oxucuları tanış edir. Kitabda arxaiqləşmiş, aşılamada elmi mənasını itirmiş sözlər əvəzinə yeni söz və ifadələr verilmişdir. Burada dəri texnologiyasının bütün sahələrinə toxunulur.