Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Kənd və meşə təsərrüfatı

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycanın təbii balının keyfiyyət göstəriciləri və dövlət standartları  
Müəllifi:  Sultanov Rauf, Əsədov Elsevər
Mövzusu: Kənd və meşə təsərrüfatı/Heyvandarlıq
Nəşriyyat: Bakı,ADPU
Səhifə Sayı: 136
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2017
Məlumat: Kitabda Azərbaycan ərazisində istehsal olunan balların təbii qaynaqları, fiziki-kimyəvi xassələri, keyfiyyət göstəriciləri təhlil olunmuş, Azərbaycan balları, həmçinin müqayisəli olaraq Türkiyə və Rusiya balları üçün müəyyənləşdirilmiş standartlar verilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur